Материали 1-10 от 10

Проект Реорганизация 10 стр.

Проект "Реорганизация"

Проектът включва в себе си извършване на съвкупност действия, имащи за цел постигане на предварително зададен резултат в определено време и с определени ресурси. Да се управлява проект означава да се планира, организира и контролира изпълнението на процес
messi
0 0 0
КАЗУС ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЕНИТЕ 7 стр.

КАЗУС ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЕНИТЕ

От гледна точка разглеждането и коментирането на силните и слаби страни на двамата потенциални купувачи – българската компания “Х” и чуждестранната “У” и ако от мен зависеше съдбата на приватизационната сделка, бих се доверил на българската компания “Х”.
messi
0 0 0
КАЗУС ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ 14 стр.

КАЗУС ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

Критичния проблем е липсата на организация по работата на проекта и вземане на правилни инвестиционни и организаторски решения. Проблемът в случая си има своята обоснованост, решение, причини, симптоми и реалните проблеми.
messi
0 0 0
Цените на стоките и услугите предлагани чрез интернет 14 стр.

Цените на стоките и услугите предлагани чрез интернет

Интернет не съществува във вакуум. Той трябва да бъде интегриран в маркетинговата програма на фирмата, така както се използват връзките с обществеността, рекламата, телефонните разговори за стимулиране на продажбите.
messi
0 0 0
Електронното правителство като инструмент на Новия публичен мениджмънт за постигане на устойчиво икономическо развитие и подобряване на бизнес климата 15 стр.

Електронното правителство като инструмент на Новия публичен мениджмънт за постигане на устойчиво икономическо развитие и подобряване на бизнес климата

Независимо от това дали е била обособена или не, публичната администрация е присъствала в живота на хората под една или друга форма още от създаването на родовообщинния строй.
messi
0 0 0