Материали 1-10 от 10

ОРГАНИЗАЦИОННА ДИАГНОСТИКА НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ 15 стр.

ОРГАНИЗАЦИОННА ДИАГНОСТИКА НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

Процесите на радикални социално-икономически реформи в нашата страна влияят съществено на образователната сфера като цяло, респективно – на училището в частност.
messi
0 0 0
Лидерство и стилове на ръководство 9 стр.

Лидерство и стилове на ръководство

Ако днес си поставим за цел да изградим едно истински демократично и хуманно общество за всички, на първо място тази цел следва да отнесем към децата, защото демократизъм и хуманизъм са неотменни спътници на детството...
mOn
9 3 0
Диагностика в управленската дейност Подбор на кадри 6 стр.

Диагностика в управленската дейност. Подбор на кадри

Управлението на персонала е сложен процес, който се обуславя от обхвата на съвкупните вътрешни и външни фактори, имащи основно значение за дадения отрасъл или предприятие.
gecata_maina
2 0 0