Материали 1-6 от 6

МЕНИДЖМЪНТ НА ХОТЕЛ 87 стр.

МЕНИДЖМЪНТ НА ХОТЕЛ

Съвременната международна туристическа индустрия се развива в сложна политическа, икономическа изсилваща се конкурентна среда. Това е резултат от съществуващите военни огнища, противопоставяне между отделните народи и религиозни общности, появата на между
messi
0 0 0
Банките инвестиционни посредници в системата на българския финансов пазар - функционални организационни и финансовоаналитични аспекти 64 стр.

“Банките – инвестиционни посредници в системата на българския финансов пазар - функционални, организационни и финансовоаналитични аспекти”

В срок 14 дни от започване на дейността си финансовите институции, които не подлежат на лицензиране и надзор по друг закон, уведомяват БНБ за кръга на извършваните от тях сделки.
admin
9 0 0
Управленски форми за управление на фирмата 100 стр.

Управленски форми за управление на фирмата

С оглед на така формулираните теза, обект, предмет, цел и задачи разработката е структурирана в три параграфа. В параграф първи се представя мениджмънт-контракта, пълното снемане на права. В параграф втори се анализират формите лизинг, лиценз и джойнт-вен
admin
9 1 0
Управленски форми за управление на фирмата 99 стр.

Управленски форми за управление на фирмата

С оглед на така формулираните теза, обект, предмет, цел и задачи разработката е структурирана в три параграфа. В параграф първи се представя мениджмънт-контракта, пълното снемане на права...
gecata_maina
19 1 0