Материали 1-10 от 10

Мотивация на персонала във фирма СИМ АД посредством теорията на АМаслоу 12 стр.

Мотивация на персонала във фирма СИМ АД посредством теорията на А.Маслоу

В съвременната сложна и променяща се икономическа среда, целенасочено се търсят и предлагат методи, техники и средства за осигуряване на квалификациран, мотивиран, високопродуктивен и лоялен персонал, способен да реализира целите на организацията...
loli
1 1 0
Ръководене на екип 18 стр.

Ръководене на екип

Всеки мениджър и предприемач желае да има добър екип. Причината е в необикновените резултати, които добрият екип създава: първо постига целите си; второ генерира ценна "добавена стойност" за други екипи и групи в организацията...
gecata_maina
3 0 0
Предприемачество 50 стр.

Предприемачество

Тази книга е продължение на авторовата поредица "Управление, предприемачество и бизнес". В нея се поставят актуални теоретико-методологически и практико-приложни проблеми на предприемачеството и на предприемаческото управление...
lubega
2 0 0
Организационна култура и работа в екип 26 стр.

Организационна култура и работа в екип

Понятие организационна култура. Структурни елементи на организационната култура. Практически аспекти на организационната култура. Управление на организационната култура. Типология на организационната култура...
silviQ
10 1 0
Лидерството 40 стр.

Лидерството

Лидерските качества се оформят взаимосвързано с развитието ви като личност и професионалист. Лидерството е свързано с това, което един човек е (характер) и какво може да прави (компетентност)...
nezabravima
5 2 0