Материали 1-2 от 2

Системи за охлаждане на двигатели с вътрешно горене 4 стр.

Системи за охлаждане на двигатели с вътрешно горене

Системата за охлаждане на двигатели с вътрешно горене се прилага при топлинните машини за отнемане на отделената топлина, която не е превърната в механична работа...
messi
19 3 0
Машини за химическа защита 8 стр.

"Машини за химическа защита"

Методи и видове мащини за химическа защита. Начин за прилагане на химичните препарати в борбата за защита на растенията са следните. Осъществява се с пръскачки и представлява разпръскване на химически препарати...
gecata_maina
7 1 0