Материали 1-2 от 2

Генномодифицирани организми 6 стр.

Генномодифицирани организми

Генното инженерство е науката за идентифициране на гените и пренос на гени от един организъм към друг или манипулацията им в рамките на организма. Историята на генното инженерство се простира назад във времето...
cblock
1 0 0