Материали 1-10 от 17

Музейното дело в България от Възраждането до 1944 година 9 стр.

Музейното дело в България от Възраждането до 1944 година

Музеите са културни институти, възникнали още през античността, които съхраняват веществените паметници на цивилизацията. Науката, свързана с историята и теорията на музеите, се нарича “музеология” и се оформя през ...
rusev02
0 1
Музеи и музейното дело във Враца 70 стр.

Музеи и музейното дело във Враца

Предмет на разработената от мен дипломна работа е развитието на музея и музейното дело във Враца от неговото създаване и дейността му през ХХ век, постиженията на музея в областта на събирателската, научно-изследователската...
gecata_maina
0 3
Музейното дело в България от Възраждането до 1944 година 9 стр.

Музейното дело в България от Възраждането до 1944 година

Музеите са културни институти, възникнали още през античността, които съхраняват веществените паметници на цивилизацията. Науката, свързана с историята и теорията на музеите, се нарича "музеология" и се оформя през ...
daniche90
0 2
Екзотични музеи в Европа 18 стр.

Екзотични музеи в Европа

Екзотични музеи в Европа: Музеят "Албертина" - Виена. Природно научен музей във Виена. Виктория и Алберт музей - Лондон. Византийски музей – Атина. Национален археологически музей - Атина. Музеят "Прадо" - Испания...
rusev02
7 0