Материали 1-10 от 10

Семиология знаково общуване 8 стр.

Семиология (знаково общуване)

Понятието „смислов контакт” е ключово за семиопсихологическо общуване. Това означава интерпретация или своеобразно преобразуване на последващата дейност, която се свързва предимно с мотивацията.
messi
0 0 0
Европейски традиции в хотелиерството и ресторантьорството 36 стр.

Европейски традиции в хотелиерството и ресторантьорството

Най- пълна представа за една страна можем да добием като се запознаем с нейните традиции и обичаи. Българските народни обичаи преминават през много трудности и изпитания – войни, въстания, робство.
messi
0 0 0
Общуването - разбирателство или вражда 2 стр.

Общуването - разбирателство или вражда?

Общуването съществува още от както свят светува. Чрез него се разбираме с другите и въобще с всичко живо около нас. Всяко същество на земята общува по някакъв начин, но само и единствено човекът умее да комуникира чрез говорене...
aronn
0 2 0
Курсова работа по педагогическа диагностика на тема quotАнкета quotВъзможностите за общуване с вашите децаquotquot 18 стр.

Курсова работа по педагогическа диагностика на тема "Анкета "Възможностите за общуване с вашите деца""

Общуване (комуникация) е процес, чрез който хората, както и останалите живи организми и информационни системи, обменят информация помежду си. Той включва подготовката, съставянето и предаването на съобщения...
aronn
0 0 0