Материали 1-10 от 10

Приносът на Йозеф Шумпетер за развитие на институционалната теория 20 стр.

Приносът на Йозеф Шумпетер за развитие на институционалната теория

Способността да се създават и внедряват иновации играе важна роля за просперитета на икономиката. Внедряването на иновации е определящ фактор за повишаване на конкурентоспособността на предприятията....
mOn
11 0 0
Равнище на външнотърговският стокообмен на България 17 стр.

Равнище на външнотърговският стокообмен на България.

1. Пазарно развитие и национална производствена функция.; 2. Преходът към пазарна икономика.; 3. Равнище на външнотърговският стокообмен на България.; 4. Коя пазарна икономика е най-подходяща за България.;
lazio
11 0 0
Утвръждаване на пазарната икономика на България по времето на икономическия преход 16 стр.

Утвръждаване на пазарната икономика на България по времето на икономическия преход

Според редица експерти икономическият преход у нас е продължил прекалено дълго. На практика той стартира на 10 ноември след вътрешнопартийния преврат и според мнозина още не е приключил.
messi
0 0 0
Пари Същност видове функции 11 стр. очаква одобрение

Пари. Същност, видове, функции.

Темата за парите – това е една от най-увлекателните теми в икономическата наука, ежедневно е обект на дискусии и винаги ще бъде актуална. Тя е основополагаща икономическа категория. Парите безспорно са един от най – интересните обществени феномени, основ
messi
0 0 0