Материали 1-1 от 1

Фина моторика 14 стр.

Фина моторика

Фина моторика са онези малки движения, които извършваме с ръцете си и които изискват много голяма точност. Развитието на фината моторика е много важно в ранна детска възраст, преди постъпване в първи клас. Овладяването на фините движения е дълъг процес. И
Jinxyt
0 3 0