Материали 1-10 от 10

Властта на медиите желана или ужасяваща 2 стр.

Властта на медиите – желана или ужасяваща

Средствата за масова информация се използват за информиране на обществото и съкращаване на разстоянието между хората. Те могат да бъдат наречени четвъртата власт, тъй като упражняват контрол върху другите три власти, но също така...
cblock
0 4 0
Граждани и медии 6 стр.

Граждани и медии

Днес живота протича динамично – всичко се променя бързо и придобива нови измерения. Хората са заляти от информация навсякъде около себе си, а медиите не спират да се конкурират коя ще има по-голям рейтинг...
ndoe
0 0 0
Властта на медиите и властта над медиите Медийната реклама производство и потребление Властта на рекламодателя 8 стр.

Властта на медиите и властта над медиите. Медийната реклама – производство и потребление. Властта на рекламодателя

Медиите в днешния свят стават един от най-активните фактори за социализация на младото поколение. Все повече изземват функции на семейството и училището като социализиращи субекти...
rusev02
0 0 0
Анализ на quotМедиите под контролquot от Ноам Чомски 15 стр.

Анализ на "Медиите под контрол" от Ноам Чомски

В книгата „Медиите под контрол” Ноам Чомски "разкоства“ американското общество и неговата демократичност. Авторът разглежда особено популярните теми за пропагандната, манипулацията на обществото и поставя въпросът за контролът в
the_magicer
0 0 0
Медиите и демокрацията на Джон Кийн как медиите влияят на потребителите в глобализиращия се свят 10 стр.

“Медиите и демокрацията” на Джон Кийн – как медиите влияят на потребителите в глобализиращия се свят

“Медиите и демокрацията” с автор Джон Кийн е четиво, което е особено важно да бъде прочетено от всеки студент, който изучава дисциплини като журналистика, ПР, комуникации, както и за студентите по икономика, администрация...
daniche90
0 0 0
Медийна политика на Европейския съюз и влиянието й върху медийното законодателство в България 55 стр.

Медийна политика на Европейския съюз и влиянието й върху медийното законодателство в България

ЕО се занимава от началото на 80-те години със създаването на единен медиен пазар. Основната идея се състои в това чрез хармонизиране на разпоредбите от страна на програмните оператори...
cblock
0 0 0
Възможности за усъвършенстване на медийната регулация в България 11 стр.

Възможности за усъвършенстване на медийната регулация в България

Българските електронни медии изпитват множество проблеми с прилагането на европейските стандарти и правила. В законодателната рамка на радио и телевизионната индустрия (а вече и електронната), съществуват редица пропуски...
messi
0 0 0
Масмедиите - възможности фактори и среда на гражданския контрол 9 стр.

Масмедиите - възможности, фактори и среда на гражданския контрол

Демократичните промени в Република България вече петнадесет години показват растеж на всички видове медии, най-вече в количествено и по-малко в качествено отношение. Никога в страната ни не е имало такова разнообразие на медийния пазар...
lubega
0 1 0