Материали 1-10 от 10

Властта на медиите желана или ужасяваща 2 стр.

Властта на медиите – желана или ужасяваща

Средствата за масова информация се използват за информиране на обществото и съкращаване на разстоянието между хората. Те могат да бъдат наречени четвъртата власт, тъй като упражняват контрол върху другите три власти, но също така...
cblock
0 4 0
Възможен ли е базисен политичеки модел на ЕС според Лари Зидентоп 9 стр.

Възможен ли е базисен политичеки модел на ЕС според Лари Зидентоп?

Въпросът за европейската общност и по-конкретно за ЕС, който представя като една "нова" Европа, при която политиката отстъпва място на икономиката, разисква Лари Зидентоп в шеста глава на своята книга "Демокрацията в Европа"...
nerven
12 3 0
Политика и медии 3 стр.

Политика и медии

Политиката в модерните държави и масови общества вече не е възможна без средствата за масова комуникация. Политиката се разпространява чрез мас-медиите. Това, което знаем за политиката в нашата държава, в голяма степен сме научили от телевизията...
loli
17 1 0
Медийна манипулация 15 стр.

Медийна манипулация

Къде се е зародила и развила манипулативността? Отговорът: в психиката на тълпата. Защото не можем да отречем, че е по - лесно да се появи някой, който да ни внуши какво да мислим, какво да четем, в какво да вярваме и как да ...
ivan40
24 1 0
Масмедиите - възможности фактори и среда на гражданския контрол 9 стр.

Масмедиите - възможности, фактори и среда на гражданския контрол

Демократичните промени в Република България вече петнадесет години показват растеж на всички видове медии, най-вече в количествено и по-малко в качествено отношение. Никога в страната ни не е имало такова разнообразие на медийния пазар...
lubega
0 1 0
Място и роля на политиката в живота на българското общество след 1990 г 11 стр.

Място и роля на политиката в живота на българското общество след 1990 г

В към настоящия момент, българското общество не се намира в сериозна социална и политическа криза. У нас обаче, все още е пресен споменът за лято 2005 г., когато държавата бе оставена на автопилот, поради невъзможността да се сформира правителство.....
admin
2 0 0
Гневът на мравките Поведение на медиите в условие на криза Медийни свидетелства 3 стр.

Гневът на мравките. Поведение на медиите в условие на криза. Медийни свидетелства.

Скритото контролиране на нагласите, знанията, отношенията и емоциите на социума е актуално още от времето, когато се формират първите човешки общности....
ivan40
5 0 0
Обществено мнение и медии 10 стр.

Обществено мнение и медии

Обществено мнение, медии, медийно въздействие, медийно формиране на социалния дневен ред, медийно управление на обществото, медийна власт и социална реакция, влиянието на медиите върху общественото мнение...
ivan40
4 0 0