Материали 1-10 от 10

Производствен мениджмънт и инженеринг 23 стр.

Производствен мениджмънт и инженеринг

Под стопанска дейност се разбира човешка дейност, насочена към използване на ограничен брой видове ресурси за получаването на блага (стоки, услуги и др.), годни да задоволяват всестранните човешки потребности...
lubega
0 1 0
Прогнозиране Времеви серии Просто експоненциално изглаждане Двойно експоненциално изглаждане 10 стр.

Прогнозиране. Времеви серии. Просто експоненциално изглаждане. Двойно експоненциално изглаждане

Прогнозирането е изкуство и наука за предсказване на бъдещи събития, защото то може да включва взимането на статистичвски данни и прехвърлянето им в бъдещето с определен математически ...
daniche90
0 1 0
Прогнозиране Времеви серии Просто експоненциално изглаждане Двойно експоненциално изглаждане 10 стр.

Прогнозиране. Времеви серии. Просто експоненциално изглаждане. Двойно експоненциално изглаждане

Прогнозирането е изкуство и наука за предсказване на бъдещи събития, защото то може да включва взимането на статистичвски данни и прехвърлянето им в бъдещето с определен математически ...
gecata_maina
0 0 0
Планиране на капацитета Дърво на решенията 16 стр.

Планиране на капацитета. Дърво на решенията.

Производственият капацитет по своята същност е максималното количество продукция, което се произвежда в отделното предприятие за определен период от време при оптимални условия на работа...
dannyboy
69 4 0
Курсова работа по Производствен мениджмънт 20 стр.

Курсова работа по Производствен мениджмънт

Същност на производствения мениджмънт(ПМ)- същността ПМ се състои в създаването и поддържането на оптимални пропорции между структурните елементи на производствения процес (фази, частични процеси и операции)...
emoto_92
55 5 0
Агрегатно планиране 12 стр.

Агрегатно планиране

Промяна на равнището на производителността при работа в извън сменно или друго неработно време – извънработното време увеличава разходите, а освен това прекаляването с размера му може да доведе работниците до момента, в който тяхната производителност....
admin
25 0 0
Формиране на производствения план при работа по поръчка на фирма 12 стр.

Формиране на производствения план при работа по поръчка на фирма

Обект на разглеждане в настоящата курсова работа е производственото предприятие. Предприятието е основано в края на 1998г. и започва дейност в началото на 1999г. Регистрирано е като Дружество с ограничена отговорност....
admin
39 2 0
12 стр.

Прогнозирането е изкуство и наука за предсказване на бъдещи събития, защото то може да включва взимането на статистически данни и прехвърлянето им в бъдещето с определен математически модел, и защото то може да бъде ....
admin
50 0 0