Материали 1-1 от 1

Планиране на капацитета в индустриална фирма 16 стр.

Планиране на капацитета в индустриална фирма

Същност на капацитета. Видове капацитет. Планиране на капацитета. Производствената мощност /капацитета/ е максималният производствен резултат, който производствената система може да осигури за определен период...
ndoe
40 4 0