Материали 91-100 от 10

Стокознание 6 стр.

Стокознание

През следващия етап на производството на изделието стоковедът се интересува от промяната в свойствата на използваните суровини и материали в резултат на което се формира качеството на новата продукция..
gecata_maina
8 2 0
Формиране на производствения план при работа по поръчка на фирма 13 стр.

Формиране на производствения план при работа по поръчка на фирма

Обект на разглеждане в настоящата курсова работа е производственото предприятие. Основна дейност на фирмата е металообработка и изработка на метални изделия за клиенти в страната и в чужбина..
admin
4 0 0
Проходимост на автомобила 10 стр.

Проходимост на автомобила

Проходимост на автомобила. Проходимостта е експлоатационно свойство, което определя способността на автомобила самостоятелно да поддържа или възобновява движението при различни по трудност пътни или теренни условия (извън пътищата)....
admin
3 0 0
Производство на хартиени изделия и изделия от картон за периода януари 2000г септември 2009г 22 стр.

Производство на хартиени изделия и изделия от картон за периода януари 2000г. – септември 2009г.

Оценката на параметрите в модела се осъществява по обикновения метод на най- малките квадрати. Зависимата променлива е c17 – производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон...
admin
5 0 0