Материали 21-30 от 10

Сигнална лампа 10 стр.

Сигнална лампа

Сигналната лампа се състои от пластмасово тяло, в което има крушка и контактен пръстен с резба за навиване. Тялото е изградено от капачка с резба, корпус ,по който е направена резба за завиване на капачката и на шайба закрепваща лампата.
mOn
13 0 0
Проектиране и анализ на длъжностите Същност и форми на анализ на труда Производителност на труда 9 стр.

Проектиране и анализ на длъжностите. Същност и форми на анализ на труда. Производителност на труда.

Анализа и проектирането на длъжностите са две взаимносвързани дейности, които се фокусират върху трудовите задачи в рамките на длъжността, но имат специфични цели. Анализът на длъжностите се стреми да представи обективна и точна информация за тяхното...
dannyboy
7 1 0
Проектиране на технологичен процес за обработване на Тяло 19 стр.

Проектиране на технологичен процес за обработване на "Тяло"

Да се разработи технологичен процес за механично обработване на детайл "Тяло",при размер на партидата 100 броя да се определи технологичната себестойност на детайла.
messi
12 2 0
Индустриален инженеринг 27 стр.

Индустриален инженеринг

Фирма "Мебел Вижън" – ЕООД, гр.Елхово е сравнително нова на пазара за производство на мебели, тя стартира дейността си на 01.04.2006 и е регистрирана в Търговско-промишлена палата на основание чл.9 т.12 във връзка с чл.14 ал.5 от yстава на БТПП
mOn
25 4 0
Управление на операциите 9 стр.

Управление на операциите

Анализ на производствения процес в реално предприятие специализирано в производството на плетени дървени мебели. технология на производството и карти на дейностите (Съществуващ и два проектирани метода)
nerven
4 1 0
Управление на операциите 20 стр.

Управление на операциите

Започнала като предприятие за производство на мебели с малки производствени мощности, компанията постепенно разширява своята дейност и скоро започва да произвежда собствена марка мебели.
ivan40
13 2 0