Материали 41-50 от 10

Промишлеността в България 12 стр.

Промишлеността в България

Промишлеността, заедно със строителството, принадлежи към сектор "индустрия". Представена е от поделенията на добивната, препаботващата промишленост и производството и разпределението на електроенергия, газ и вода.
emoto_92
0 0 0
Основи на биомасата 9 стр.

Основи на биомасата

Технологиите за биомаса използват възобновяеми ресурси за произвеждане на цяла гама от различни видове продукти, свързани с енергията, включително електричество, течни, твърди и газообразни горива, химикали и други материали...
mOn
0 0 0
Основни технологични процеси при пройзводство на българско кисело мляко бяло саламурено сирене и кашкавал 9 стр.

Основни технологични процеси при пройзводство на българско кисело мляко, бяло саламурено сирене и кашкавал

За да достигне в добро състояние до потребителите, млякото се подлага на специална обработка, която има за цел пълното запазване на полезните му свойства и удължаване на трайността му.Веднага след добиването налятото в подходящи съдове ...
messi
7 1 0
Производствени процеси в предприятието пищови 19 стр.

Производствени процеси в предприятието (пищови)

Същевременно в сферата на услугите не се фокусира върху създаването на физически продукти, а производствената функция е в известен смисъл ""скрита" от обществеността и дори и от самия клиент...
cblock
3 0 0
Счетоводна къща Балкан ООД грРазград 18 стр.

Счетоводна къща "Балкан" ООД гр.Разград

Счетоводна къща "Балкан" ООД е създадена през август 1997 г. в гр. Разград. Офиса заема площ от 98 м2. Тя се занимава със счетоводствата на фирми както в гр.Разград, така и с фирми от други градове. Една от тези фирми е "Форела" АД – г
loli
14 0 0