Материали 61-70 от 10

Металургия на република България 14 стр.

Металургия на република България

Металургия на република България - значение и място на металургията в националното стопанство, специфични особености, условия и фактори за развитие на металургията, отраслова структура и др.
loli
1 0 0
Енергетика на република България 16 стр.

Енергетика на република България

Енергетика на република България - значение и особености на енергетиката, място на енергетиката в отрасловата струстура на промишлеността, условия и фактори за развитие, видове ЕЦ.
cblock
6 1 0
Процес на разработване на нова технология 13 стр.

Процес на разработване на нова технология

Понятието технология е съставено от гръцките думи - "технос" - изкуство, занаят, и "логос" - наука, т.е. наука за занаятите. Технологията е наука, като изучава методите и процесите за преработването на суровините и мат
emoto_92
1 0 0
Разходи за производството и реализацията на продукцията 4 стр.

Разходи за производството и реализацията на продукцията

Същност и значение на себестойността на продукцията Себестойността на продукцията е стойностна категория, която е свързана със стоковия характер на производството и със свободните стоково-парични отношения в условията на пазарна икономика.
lubega
3 0 0
Индустриален инженеринг 53 стр.

Индустриален инженеринг

Всяка фирмена организация се създава и съществува с цел да задоволи определени човешки потребности, или както е казал Честър Бърнърд, един от класиците в областта на мениджмънта, "организацията – това е група хора, дейността на която съзнателно се...
cblock
5 3 0