Структура на световно автомобилостроене и пазар 5 стр.

Структура на световно автомобилостроене и пазар

От известно време насам доста се усложни структурата на автомобилния сектор, където необходимостта от снижаване на разходите поради тенденцията към падане на цените и проблемът със свръхпроизводството налагат консолидации с цел повишаване на рентабилностт
cblock
7 0 0
Бизнес план на фирма Дизайн офис М-91мандра Свежест управление на промените с цел усъвършенстване на функционирането 28 стр.

"Бизнес план на фирма "Дизайн – офис М-91"мандра "Свежест", управление на промените с цел усъвършенстване на функционирането"

В съвременните условия на глобализация и интернационализация на бизнеса, ускорено развитие на технологичните нововъведения, ограниченост на ресурсите и динамичност в промените на окръжаващата среда, в която организации и фирми развиват дейностите си...
messi
17 1 0
Анализ и оптимизация на съществуваща система за производствен и операционен мениджмънт 8 стр.

Анализ и оптимизация на съществуваща система за производствен и операционен мениджмънт

Настоящият курсов проект има за цел да анализира вече съществуваща система за производствен и операционен мениджмънт и на база извършения анализ да установи дали системата или е оптимално подбрана или може да бъде обект на оптимицазия...
rusev02
0 0 0
Анализ на производствената система на компания 10 стр.

Анализ на производствената система на компания

В настоящия казус ще разгледаме производствената система на една компания, която въпреки голямата и стремглаво нарастваща конкуренция, все още поддържа фирмата на добро ниво, развива технологиите си...
ndoe
0 0 0