Материали 1-10 от 10

Въведение в когнитивната наука 2 стр. очаква одобрение

Въведение в когнитивната наука

Една класическа дефиниция за мисленето е, че то представлява създаване и манипулация на умствени модели. За съжаление, обаче тези модели не могат за бъдат наблюдавани директно, по начина по който наблюдаваме движението на звездите, растежа на организмите
messi
0 0 0
П С И Х О Л О Г И Ч Н И И З С Л Е Д В А Н И Я 340 стр. очаква одобрение

П С И Х О Л О Г И Ч Н И И З С Л Е Д В А Н И Я

Диференциацията на знанието ни за социалния свят като: 1) модел за компетентност и 2) културна даденост, може да се подведе под схемата на У. Джеймс за т.нар. познаване отблизо (knowledge of acquaintance) и знаене на известното (knowledge about).
messi
0 0 0
Тестови теории Класическа тестова теория Clasical test theory CTT 16 стр. очаква одобрение

Тестови теории. Класическа тестова теория (Clasical test theory, CTT)

Процесът на конструиране на пилотната форма на теста и оценяването на неговите измерителни качества, както и по-нататъшното използване на стандартизирания тест за научни или практически цели, се извършва в рамките на определен теоретичен модел (тестова те
messi
0 0 0