Материали 21-30 от 10

Конформизъм 12 стр.

Конформизъм

Понятието "конформизъм" се налага в научните среди през втората половина на двадесети век, като интересът към него нараства във връзка с динамичните процеси в различните социуми след (вследствие) Втората световна война....
dannyboy
2 1 0
Дарби и способности Талант и гениалност 4 стр.

Дарби и способности. Талант и гениалност.

Ролята, която способностите играят в живота на човека – сега и в бъдеще, дава основание на редица учени от различни научни клонове да се занимават с тях. Още Платон говори за това, че хората са различни по произход – едни са насочени към управление....
emoto_92
77 3 0
Поведение на човека при кризи и екстремални ситуации 29 стр.

Поведение на човека при кризи и екстремални ситуации

Внезапните кризи, породени от различните природни бедствия и катастрофи по света, резките темепературни амплитуди, бунтовете, масовите стачки и тероризъм - оказват своето силно въздействие върху човешката психика...
gecata_maina
12 1 0
Какъв наставник искам да бъда 3 стр.

Какъв наставник искам да бъда

Наставничеството датира от древни времена. Наставник (ментор): мъдър и верен съветник или наблюдател. Високата мотивация сочи, че този човек е заинтересован и осъзнава съществуването, значението, целта, потенциала и съдбата на човечеството, хората...
nezabravima
30 6 0
Съответствието между интереси и поведение на личността и групата 3 стр.

Съответствието между интереси и поведение на личността и групата

Взаимодействието между личността и групата се изразява в редица групови процеси: групови норми, групов контрол, конфорлизъм, групова сплотеност, социално – икономически климат. Във всяко едно от тези...
gecata_maina
1 0 0