Материали 1-10 от 10

Какъв наставник искам да бъда 3 стр.

Какъв наставник искам да бъда

Наставничеството датира от древни времена. Наставник (ментор): мъдър и верен съветник или наблюдател. Високата мотивация сочи, че този човек е заинтересован и осъзнава съществуването, значението, целта, потенциала и съдбата на човечеството, хората...
nezabravima
30 6 0
Дарби и способности Талант и гениалност 4 стр.

Дарби и способности. Талант и гениалност.

Ролята, която способностите играят в живота на човека – сега и в бъдеще, дава основание на редица учени от различни научни клонове да се занимават с тях. Още Платон говори за това, че хората са различни по произход – едни са насочени към управление....
emoto_92
77 3 0
Концептуална схема за стратегическо мислене в бизнеса и методи за изследване на конкурентоспособността 9 стр.

Концептуална схема за стратегическо мислене в бизнеса и методи за изследване на конкурентоспособността

Политиката на мениджмънта на компанията е едно от основните средства за водене на конкурентна борба, като има голяма тежест при крайния резултат. През последните години в глобален мащаб именно този фактор като че ли най- точно предопределя...
admin
19 2 0
Физиологична психология 66 стр.

Физиологична психология

Физиологичната психология се разглежда като част от експерименталната психология. Предметът й е изучаването на механизмите на даден вид поведение; къде и какво в мозъка се случва при манифестирането на определен тип поведение....
admin
10 2 0
Позитивна психотерапия и психодрама - сравнителна характеристика 15 стр.

Позитивна психотерапия и психодрама - сравнителна характеристика

Кратка характеристика на метода на позитивната психотерапия ППТ. Методът на ППТ е създаден от д-р Носрат Пезешкиан, специалист по психиатрия, неврология и психотерапия...
messi
40 1 0
Поведение на човека при кризи и екстремални ситуации 29 стр.

Поведение на човека при кризи и екстремални ситуации

Внезапните кризи, породени от различните природни бедствия и катастрофи по света, резките темепературни амплитуди, бунтовете, масовите стачки и тероризъм - оказват своето силно въздействие върху човешката психика...
gecata_maina
12 1 0