Агресията в училище 5 стр.

Агресията в училище

Поради факта, че в последно време важен проблем сред младото население в България, е насилието. Децата и учениците са агресивни и безочливи. Зачестиха сбиванията, изнасилванията и убийствата сред младото поколение....
messi
5 0 0
Дарби и способности Талант и гениалност 4 стр.

Дарби и способности. Талант и гениалност.

Ролята, която способностите играят в живота на човека – сега и в бъдеще, дава основание на редица учени от различни научни клонове да се занимават с тях. Още Платон говори за това, че хората са различни по произход – едни са насочени към управление....
emoto_92
77 3 0
Добротата и приятелството - превенция на агресивното поведение 8 стр.

Добротата и приятелството - превенция на агресивното поведение

През последните години, един от често дискутираните проблеми е за агресията и нейните прояви още през първите седем години. В съвременното ни общество настъпват промени в социалните връзки...
silviQ
6 0 0