Материали 1-3 от 3

Стадии в консултирането 2 стр.

Стадии в консултирането

Изясняване на проблемите и определяне на приоритетите. Основното в този стадий е, че консултирането започва със споделяне на проблема от клиента. Изнасянето на проблема е свързано с представянето му конкретно ...
ivan40
9 0 0