Материали 1-1 от 1

Позитивна психотерапия и психодрама - сравнителна характеристика 15 стр.

Позитивна психотерапия и психодрама - сравнителна характеристика

Кратка характеристика на метода на позитивната психотерапия ППТ. Методът на ППТ е създаден от д-р Носрат Пезешкиан, специалист по психиатрия, неврология и психотерапия...
messi
40 1 0