Материали 1-1 от 1

Дарби и способности Талант и гениалност 4 стр.

Дарби и способности. Талант и гениалност.

Ролята, която способностите играят в живота на човека – сега и в бъдеще, дава основание на редица учени от различни научни клонове да се занимават с тях. Още Платон говори за това, че хората са различни по произход – едни са насочени към управление....
emoto_92
77 3 0