Материали 1-1 от 1

Концептуална схема за стратегическо мислене в бизнеса и методи за изследване на конкурентоспособносттаdoc 13 стр.

Концептуална схема за стратегическо мислене в бизнеса и методи за изследване на конкурентоспособността.doc

В днешно време за добрата ефикасност на фирмата говори нейната конкурентоспособност, дялът или позицията на пазара, която владее.
nicky931
38 2 0