Материали 1-1 от 1

ИКОНОМИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО 26 стр.

ИКОНОМИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО

До края на XIX век икономиката се разглежда като икономическа физика или като механика на количеството и цената. Този механистичен подход е продиктуван преди всичко от достиженията на техниката.
messi
5 0 0