Материали 1-3 от 3

Мотивацията в управленската дейност и поведение психологическа характеристика 6 стр.

Мотивацията в управленската дейност и поведение. психологическа характеристика

Мотивацията е система от субективно импулсиращите стимули, които непосредствено определят съдържанието и насоките на конкретната човешка дейност. мотивацията е съвкупност от психични процеси, свързани със силата и посоката на поведението...
dannyboy
6 1 0
Психология на управлението 13 стр.

Психология на управлението

1. Въведение в психологията на управлението - развитие, връзка с други науки; 2. Особености на труда на управляващия и основни проблеми на ПУ; 3. теоретични концепции в ПУ; 4. диагностика в управленската дейност. подбор на кадри...
admin
20 2 0