Материали 1-1 от 1

Психологически профил на личността в бизнеса 11 стр.

Психологически профил на личността в бизнеса

Живеейки, във века на технологиите, във времето на всестранно развиващата се човешка раса ,съвременния бизнес е достигнал нивото, в което на мениджъра, на лидера е необходима специална подготовка по отношение на психологическия им профил....
nerven
41 2 0