ИНТЕРАКТИВЕН ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНЕТО НА РИМСКО ЧАСТНО ПРАВО 8 стр.

ИНТЕРАКТИВЕН ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНЕТО НА РИМСКО ЧАСТНО ПРАВО

Римското частно право се е развивало в продължение на приблизително четиринадесет века. За този период са създадени и достигнали до нас множество трудове, чиито обем е респектиращ, дори за съвременните представи за информация.
messi
0 0 0
Някои аспекти за изследването на римското право и значението му 4 стр.

Някои аспекти за изследването на римското право и значението му

Значението на изучаването на римското частно право от студентите на юридическите факултети на социалистическите страни е добре изяснено и не буди никакво съмнение. Известни негови качества ,които правят изучаването му необходимо, ...
admin
6 0 0
РИМСКО САКРАЛНО ПРАВО 12 стр.

РИМСКО САКРАЛНО ПРАВО

С терминът „сакрално право” в романистиката се означава комплексът от норми, с които се регулира осъществяването на римския държавен култ и се допуска осъществяването на други култове, ритуали и обряди от частните лица.
messi
0 0 0
Теми по Римско частно право - 2015 г 84 стр.

Теми по Римско частно право - 2015 г.

Предмет - предметът на римското частно право е изучавне на римското частно право, процеса на неговото вековно развитие и особено през времето от началото на 1-ви век до средата на 6-ти век...
silviQ
0 2 0