Материали 1-10 от 10

използване на дискретно преобразование на фурие при реализация на нерекурсивен цифров филтър 72 стр. очаква одобрение

използване на дискретно преобразование на фурие при реализация на нерекурсивен цифров филтър

В редица случяи в практиката се налага да се отделят или да се потиснат определени участаци от честотната лента на сигнала.
messi
0 0 0
Да се проектира спътникова линия за пренасяне на радио сигнал чрез геостационарен спътник 19 стр.

Да се проектира спътникова линия за пренасяне на радио сигнал, чрез геостационарен спътник

Да се проектира спътникова линия за пренасяне на радио сигнал с честотна лента 20 Mhz, чрез геостационарен спътник между Варна и София при сумарно отношение сигнал и шум (относно носещия сигнал) равно на 12 db. Работни честоти 6 Ghz и 4 Ghz...
daniche90
0 0 0
Да се проектира спътникова линия за пренасяне на радио сигнал чрез геостационарен спътник 19 стр.

Да се проектира спътникова линия за пренасяне на радио сигнал, чрез геостационарен спътник

Да се проектира спътникова линия за пренасяне на радио сигнал с честотна лента 20 Mhz, чрез геостационарен спътник между Варна и София при сумарно отношение сигнал и шум (относно носещия сигнал) равно на 12 db. Работни честоти 6 Ghz и 4 Ghz...
aronn
0 0 0
Спектрален анализ на периодичен сигнал 5 стр.

Спектрален анализ на периодичен сигнал

Задачи: 1. Изследване на спектрални характеристики на периодични сигнали суниверсален програмен продукт 1.1. Да се изследва честотният спектър на периодична последователност от правоъгълни едно полярни импулси: а) да се изследва влиянието на продължите
feweR
8 2 0
Амплитудна модулация 3 стр.

Амплитудна модулация

Модулацията е процес на промяна на параметрите на един сигнал, наричан носещ, под въздействие на друг сигнал, наричан модулиращ. Носещият сигнал е с много по-голяма честота от модулиращия и обикновено се изменя по синусоидален или косинусоидален закон.
Ellss
30 0 0