Материали 1-10 от 10

Курсова работа по Стандарти и системи за управление 5 стр.

Курсова работа по Стандарти и системи за управление

Разгледани са управленските процеси на фирма с дейност -проектиране, изграждане и ремонт на дворни пространства и напоителни системи и поддръжка, изграждане на зелени площи, засаждане на цветя и декоративни растения...
the_magicer
0 8 0
Регионлни системи за сигрнст - развитие на Люксембург 13 стр.

Регионлни системи за сигрнст - развитие на Люксембург

В съвременния глобален свят, все по-важно за компаниите, които действат на международно ниво е да се оцени привлекателността на държави или пазари. Люксембург има много да предложи в това отношение. В сравненията с други страни това е място за правене...
nerven
0 0 0
Големи системи 434 стр.

Големи системи

Лекционен курс в магистърската степен на обучение, спец. АИТ в лекционния курс, озаглавен "големи системи”, се разглеждат основните теоретични и приложни аспекти при изследване, моделиране и управление на обекти и системи с голяма размернос
cblock
0 0 0
Избор на ERP за подобряване на дейността на фирма 14 стр.

Избор на ERP за подобряване на дейността на фирма

Enterprise Resource Planning (ERP) – “Метод за ефективно планиране и контрол върху всички ресурси необходими да се набавят, произведат, доставят и осчетоводят клиентските поръчки в производствена, разпространителска или обслужваща компания&rdq
gecata_maina
0 0 0
Интегрирани информационни системи за управление на бизнеса 11 стр.

Интегрирани информационни системи за управление на бизнеса

За да определя причините поради, които фирма Peet"s е въвела ERP системата в своята дейност ще посоча кои са ползите на тази системата: Ползи за мениджмънта на фирмата. Ползи за компанията като единна структура...
rusev02
0 0 0
Интегрирани информационни системи за управление на бизнеса 12 стр.

Интегрирани информационни системи за управление на бизнеса

Причината фирма Peet’s да въведе тази система е, че Peet"sCoffee & TeaInc. притежава 195 магазина за търговия на дребно, 8300 бакалници и поддържа партньорство с други магазини , което е изключително голям обем от обекти...
gecata_maina
0 0 0