Материали 41-50 от 10

Регионални стратегии за социално развитие Областната стратегия за социално развитие 4 стр.

Регионални стратегии за социално развитие. Областната стратегия за социално развитие

Областната стратегия дава представа за целите, които ще бъдат постигнати и промяната, която ще настъпи в живота на хората, ползващи социални услуги. В дългосрочен план областната стратегия за социални услуги цели да превърне дадената област...
ivan40
0 0 0
Социален проект за подкрепа на младежи в неравностойно положение и на техния активен начин на живот 6 стр.

Социален проект за подкрепа на младежи в неравностойно положение и на техния активен начин на живот

Бедността е основният фактор, който повечето деца в институционална грижа. Големият брой деца в домове за сираци, с най-малко един оцелял родител е напомняне, че много децата могат да се съберат отново със семейството...
cblock
0 0 0
Курсова работа по ЕИИ на тема quotСоциалната политика на Европейския съюзquot 8 стр.

Курсова работа по ЕИИ на тема "Социалната политика на Европейския съюз"

Същността на Европейският съюз е икономическа и политическа, той обединява 28 държави членки. Поставя основите на интегрирана социална политика още със създаването си и сключването на Римският договор...
rusev02
0 0 0
Подобряване на състоянието и интеграция на малцинствени групи в неравностойно положение със специален фокус върху ромите 10 стр.

Подобряване на състоянието и интеграция на малцинствени групи в неравностойно положение със специален фокус върху ромите

В дадения случай многогодишния проект цели да подобри социалното положение на уязвими групи от етническите малцинства (по- точно вниманието е насочено към ромите)....
ivan40
0 0 0
Готовност на студентите специалност quotСоциални дейностиquot и quotСоциални грижиquot за работа в Дневни центрове за хора с увреждания 11 стр.

Готовност на студентите специалност "Социални дейности" и "Социални грижи" за работа в Дневни центрове за хора с увреждания

Обучителният процес предполага придобиване и (или усъвършенстване на специалните знания и умения в социално-законодателната сфера по пътя на използване на собствения опит на участниците и провокирането на активно общуване между тях от страна на водещия...
gecata_maina
0 0 0
Социалната политика на Европейския съюз 14 стр.

Социалната политика на Европейския съюз

Социалната политика на Европейския съюз има цели да смекчи различията в националните схеми и програми, да улесни свободното движение на работниците, да създаде предпоставки за повишаване на заетостта и подобряване на условията на труд...
aronn
0 0 0
Факторите на влияние върху осигурителните системи 13 стр.

Факторите на влияние върху осигурителните системи

Системата на социалното осигуряване е основен елемент в политиката на всяка цивилизована държава. Компонентите и възникват и търпят развитие на база на разнообразието на осигурителните рискове...
dannyboy
0 0 0
Същност и научни основи на социалната работа 15 стр.

Същност и научни основи на социалната работа

Професията "социална работа" насърчава социалната промяна, разрешаването на проблеми на човешките взаимоотношения и развитието на способностите на хората с цел подпомагане на благоденствието...
ivan40
0 0 0