Материали 71-80 от 10

Системи и фондове за социално осигуряване 15 стр.

Системи и фондове за социално осигуряване

Лицата, на които социалното осигуряване изплаща обезщетения са децата до определена възраст; болните; майките; инвалидите и други, които образуват така наречената осигурителна съвкупност...
aronn
0 0 0
Развитието на социалната политика и политика по заетостта на Европейски съюз 140 стр.

Развитието на социалната политика и политика по заетостта на Европейски съюз

Целта на настоящата разработка е да представи развитието на социалната политика и политика по заетостта на Европейски съюз (ЕС), както и на провежданата от България политика в тази област в контекста на присъединяването на страната ни към Европейския...
cblock
0 0 0
Обща социална политика на ЕС и приобщаването на България към нея 15 стр.

Обща социална политика на ЕС и приобщаването на България към нея

Интегрираната социална политика на страните от ЕС води началото си още от сключването на ДЕИО през 1957г. едновременно с реализацията на целите в този договор възниква проблемът за социалния дъмпинг и елиминирането на възможността отделни държави...
rusev02
0 0 0
Бюджет 2014 - социален ли е 5 стр.

Бюджет 2014 - социален ли е?

Бюджет 2014 може да се определи като социален, бюджет, който по своеобразен "социален” начин рестартира икономиката и е насочен към ускоряването на икономическия растеж чрез редица социални мерки и пакети...
rusev02
0 0 0
Проблемни области на допълнителното доброволно пенсионно осигуряване 13 стр.

Проблемни области на допълнителното доброволно пенсионно осигуряване

Пенсионно осигурителният сектор е един от най-бързо развиващите се напоследък. Увеличава се броя на хората, които се осигуряват доброволно в различни пенсионни фондове в страната...
gecata_maina
0 0 0
Пенсионно осигуряване 21 стр.

Пенсионно осигуряване

Развитието на допълнителното пенсионно осигуряване, съществуващите проблеми, очакваните изменения и подходящите решения следва да се разглеждат в контекста на протичащите процеси в пенсионната система като цяло...
lubega
0 0 0
Разнообразие на пенсионните продукти при задължителната пенсионна система 84 стр.

Разнообразие на пенсионните продукти при задължителната пенсионна система

Целите и задачите са свързани с възможността да се направи теоретичен анализ на същността на пенсионното осигуряване и отделните видове по степени на ефективност, както и на базата на практически пример със системата на пенсионно осигуряване в България...
daniche90
0 0 0
Социалната политика в България и включването на общините в постигането на целите й на примера и опита на Столична община 101 стр.

Социалната политика в България и включването на общините в постигането на целите й (на примера и опита на Столична община)

Социалната политика в Европейския съюз чрез кратка ретроспекция, да се анализира социалната политика в България – история, преговори за членство в ЕС негативи, приоритети и на тази основа да се изведат основни направления в цялостната политика и...
lubega
0 0 0
Общественото мнение за предстоящите промени в пенсионната система 31 стр.

Общественото мнение за предстоящите промени в пенсионната система

На противоположната позиция, а именно, че няма да успеят да съберат необходимия осигурителен стаж, застават най-често представителите на малцинствата, нискообразованите респонденти и трудово активните хора с нисък жизнен стандарт...
cblock
0 0 0
Финансиране и плащания в допълнителното пенсионно осигуряване 20 стр.

Финансиране и плащания в допълнителното пенсионно осигуряване

През последните години задължителните системи за социално осигуряване са изправени пред сериозни финансови затруднения, породени преди всичко от неблагоприятно протичащите демографски процеси...
ndoe
0 0 0