Материали 1-2 от 2

Ограничаване влиянието на рисковите фактори Промотивни програми 13 стр.

Ограничаване влиянието на рисковите фактори. Промотивни програми

Промоция на здравето има няколко синонима: укрепване, повишаване качеството на здравето и т. н. Това е процес на създаване на възможности за хората, чрез саморегулация и здравно поведение, да подобрят своето здраве...
rusev02
4 1 0