Материали 1-10 от 10

Детството света на възрастните и образованието 64 стр. очаква одобрение

Детството, света на възрастните и образованието

Детството, света на възрастните и образованието – анализ на историческия произход и природата на детството и извеждане на приоритетите на образованието за стимулиране на творческия съзидателен потенциал на децата;
messi
0 0 0
социални дистанции и етнически стереотипи за малцинствата в българия 139 стр. очаква одобрение

социални дистанции и етнически стереотипи за малцинствата в българия

На пътво място ще се опитам да коментирам различните видове стереотипи, които битуват в българското общество, от гледна точка на значението им за публичните политики.
messi
0 0 0
Качествени методи в социалните науки 250 стр. очаква одобрение

Качествени методи в социалните науки

Качественият подход печели все по-голяма популярност поради адекватността си на съвременните социални процеси. Той предоставя прецизен инструментариум, чрез който могат да бъдат откроени фини детайли при изследването на многопластови социални взаимодей
messi
0 0 0
Дилеми на модерността Раздел I от книгата Криза на легитимността Георги Фотев 7 стр.

Дилеми на модерността. Раздел I от книгата "Криза на легитимността" – Георги Фотев

Реализацията на проекта на модерността се свърза с периодични кризи на легитимността, които в късната модерност създават впечатлението на перманентна криза. След колапса на тоталитарната система Георги Фотев публикува първата книга върху гражданското обще
messi
0 0 0
СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И КРИЗИСНИ КОМУНИКАЦИИ 10 стр.

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И КРИЗИСНИ КОМУНИКАЦИИ.

Социалната отговорност е важен елемент в политиката на една компания, почти равен с финансовата й част. В остарелите представи на някои мениджъри това едва ли не се свежда само до благотворителност.
messi
0 0 0
Планиране и реализиране на социално-психологическото изследване 10 стр.

„Планиране и реализиране на социално-психологическото изследване”

Проектът „Критична социална психология“ на Дончо Градев представлява радикален опит за преосмисляне на традиционната психология, развиваща се в перспективата на сциентисткото разбиране за наука.
messi
0 0 0
ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА СОЦИАЛНАТА ПСИХОЛОГИЯ 124 стр.

ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА СОЦИАЛНАТА ПСИХОЛОГИЯ.

Както всички останали психологически науки, така и социалната психология има не само своята история, но и своята предистория, при това, когато говорим за психологията изобщо трябва да отчетем, че тази предистория започва в много древни времена.
messi
0 0 0
Просоциалното поведение в организацията 27 стр.

Просоциалното поведение в организацията

Просоциалното поведение (рго - приставка, която означава, че се действа в интерес на някого и socialis - обществен) е поведението на индивида, което е ориентирано за благото на социалните групи, т.е. на двама или повече индивиди
messi
0 0 0