Материали 51-60 от 10

Абортът като етически и социален проблем 11 стр.

Абортът като етически и социален проблем

За абортите се споменава още в Древен Китай от преди повече 4600 години. Има свидетелства, че древните жители на Австралия са разкъсвали околоплодната обвивка за да предизвикат спонтанен аборт...
lubega
0 0 0
Социални и социално-психологични механизми на поддържане на културния контекст 11 стр.

Социални и социално-психологични механизми на поддържане на културния контекст

Индивидуалното социално поведение в разнообразните форми на неговите прояви е продукт на социо-културната среда, в която индивидите са родени, отрасли и живеят...
lubega
0 0 0
Приемното семейство в България роля и функции 62 стр.

Приемното семейство в България – роля и функции

Целта и задачите на изследването ще се постигнат на базата на задълбочено проучване на литература по проблема, извършване на сравнителен и критичен анализ и ще се достигне до формулиране на основни изводи и заключения...
the_magicer
0 0 0
СВОБОДНОТО ВРЕМЕ КАТО СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМ 11 стр. очаква одобрение

СВОБОДНОТО ВРЕМЕ КАТО СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМ

Свободното време в българската литература се разглежда като елемент от бюджета на времето, т.е. като система от видове дейности и времето, необходимо за тях, на които се посвещава личността, избирайки ги свободно според своите наклонности, желания и интер
messi
1 2 0