Материали 71-80 от 10

Какво представляват Аз-образът и Аз-концепцията 9 стр.

Какво представляват Аз-образът и Аз-концепцията?

Самосъзнанието се разглежда като процес, чрез който човек съзнава себе си като субект на своите емоции, действия, опознава до някаква степен собствената си природа и се разграничава като уникално човешко същество.
messi
11 2 0
Социални познания и поведение 4 стр.

Социални познания и поведение

Социално познание – процесът на възприемане на другите като личности и на себе си като личност. То става въз основа на социални определения (категоризациите) и социалните преписвания (атрибуциите).
messi
0 0 0
Историческите рефлексии на Серж Московичи Аналитичната психология на Карл Густав Юнг Архетипите на колективното несъзнавано като общностни психични структури 18 стр.

Историческите рефлексии на Серж Московичи. Аналитичната психология на Карл Густав Юнг. Архетипите на колективното несъзнавано като общностни психични структури

Името на Серж Московичи е тясно свързано с безспорните постижения на съвременната френска социална психология. Нещо повече - многообразието на неговото творчество, от социално-психологическата интерпретация на психоанализата и нейното влияние върху...
lubega
7 1 0
Социална същност на човека 12 стр.

Социална същност на човека

Биологичната същност на човека е заложена в неговия генетичен апарат и чрез половите клетки се предава в потомството. Социалната същност е заложена в езика, обичаите, писмеността, морала и правото и се предава в поколенията чрез обучението и възпитание...
daniche90
106 1 0