Материали 1-6 от 6

Дилеми на модерността Раздел I от книгата Криза на легитимността Георги Фотев 7 стр.

Дилеми на модерността. Раздел I от книгата "Криза на легитимността" – Георги Фотев

Реализацията на проекта на модерността се свърза с периодични кризи на легитимността, които в късната модерност създават впечатлението на перманентна криза. След колапса на тоталитарната система Георги Фотев публикува първата книга върху гражданското обще
messi
0 0 0
СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И КРИЗИСНИ КОМУНИКАЦИИ 10 стр.

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И КРИЗИСНИ КОМУНИКАЦИИ.

Социалната отговорност е важен елемент в политиката на една компания, почти равен с финансовата й част. В остарелите представи на някои мениджъри това едва ли не се свежда само до благотворителност.
messi
0 0 0
Планиране и реализиране на социално-психологическото изследване 10 стр.

„Планиране и реализиране на социално-психологическото изследване”

Проектът „Критична социална психология“ на Дончо Градев представлява радикален опит за преосмисляне на традиционната психология, развиваща се в перспективата на сциентисткото разбиране за наука.
messi
0 0 0
Социални и социално-психологични механизми на поддържане на културния контекст 11 стр.

Социални и социално-психологични механизми на поддържане на културния контекст

Индивидуалното социално поведение в разнообразните форми на неговите прояви е продукт на социо-културната среда, в която индивидите са родени, отрасли и живеят...
lubega
0 0 0
ДЖОБ ТРЕНИНГ ЗА СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 25 стр.

ДЖОБ ТРЕНИНГ ЗА СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Поради високата конкуренция на пазара за град Пловдив и околността се налага маркетинг мениджмънт стратегия, ориентирана към клиентите с цел затвърждаване на постигнатите позиции и разширяване на нови на територията на град Пловдив и околността.
messi
13 1 0