Материали 1-3 от 3

Социално изключване на деца роми 16 стр.

Социално изключване на деца роми

Образованието – всеки получава не общностно, а индивидуално,с посещаване на учебни занятия, с индивидуални усилия-учене, с по­лагане на изпити и лични образователни постижения, с получаване на индивидуална, поименна диплома. Няма диплома за етноси...
ivan40
1 1 0