Материали 1-10 от 10

Животът на АЛЕКСАНДЪР ЦАР НА МАКЕДОНЦИТЕ 60 стр.

Животът на АЛЕКСАНДЪР, ЦАР НА МАКЕДОНЦИТЕ

Мъдрите елини, потомци на боговете, като изброиха звездите по небето и узнаха мярата на земята и морето, решиха, че всичко им е известно. Та според тях Нектенабо, последният фараон, царят на Египет, бе отлично образован в гадателското изкуство, магията и
ivan40
22 0 0
Темата за любовта в старогръцката мелика 26 стр.

Темата за любовта в старогръцката мелика

Старогръцката литература има значителен рефлекс върху цялата по-късна Европейска литература. Старогръцката литература слага основата на трите литературни рода – лирика, епос и драма.
messi
0 0 0
Преразказ на Антигона 5 стр.

Преразказ на Антигона

Трагедията „Антигона” е създадена около 442 г. пр.н.е. от Софокъл. Произведението е написано в проза и съдържа 1353 стиха. Композицията му е класическа и включва пролог, парод (съдържащ две строфи и две антистрофи), пет епизода, стазми ...
legolas
708 16 0
Старогръцката литература в лицето на Илиада на Омир 4 стр.

Старогръцката литература в лицето на „Илиада“ на Омир

Поемата на Омир “Илиада” отразява развитието на елинската култура в продължение на векове. Като типична епическа творба тя отразява легендалното минало – времето, когато колективното благо стои над личните интереси и е защитавано от славните потомци на бо
messi
0 0 0