Материали 1-10 от 10

Счетоводен софтуер 25 стр.

Счетоводен софтуер

Целта на тази курсова работа е да запознае читателя с основните принципи в дизайна и функционалността на системата Sun Systems FMS (Financial Management System). истемата е продукт на компанията Infor, чийто офиси са в над 200 държави...
rusev02
0 2 0
Избор на софтуерен продукт за организация на личните финанси 25 стр.

Избор на софтуерен продукт за организация на личните финанси

Организацията на личните финанси е от полза за всеки, тъй като правилното планиране на приходите и разходите има потенциала да повиши благосъстоянието на индивидите, като ги предпази от вземане на необосновани финансови решения...
lubega
0 0 0
Отчитане на наети чужди активи 15 стр.

Отчитане на наети чужди активи

При осъществяване на стопанската си дейност някои предприятия изпитват нужда от определени дълготрайни активи, които в същия момент се оказват излишни за собствениците си. В тези случаи икономически изгодно и за двете страни е съответния...
admin
28 2 0