Материали 1-3 от 3

Театърът вчера и днес 16 стр.

Театърът вчера и днес

Театърът като културна институция е неделима част от процеса на националното ни духовно придвижване. Сложен и неравномерен е пътят на неговото утвърждаване като изкуство със своя специфика и сценичен почерк...
aronn
3 1 0