Материали 1-5 от 5

Синтактичен анализ на изречение Примери за анализ на български изречения 6 стр.

Синтактичен анализ на изречение. Примери за анализ на български изречения.

Синтактичният анализатор се нарича още парсер (parser).Синтактичният анализатор строи дървото на синтактичния разбор и го представя във форма, удобна за по-нататъшно преобразуване. Втора негова важна функция е откриването на синтактични грешки...
gecata_maina
276 4 0
Текстолингвистика 10 стр.

Текстолингвистика

Текстовото време е времето на представяния в текста (мини)свят. То е времето, в което съществуват обектите, развиват се процесите и следват едно след друго събитията от моделирания в съответния текст "къс действителност"...
silviQ
35 2 0
ТЕКСТЪТ И МЕЖДУНАРОДНАТА КОМУНИКАЦИЯ 7 стр.

ТЕКСТЪТ И МЕЖДУНАРОДНАТА КОМУНИКАЦИЯ

Текстът може да е откъс или пълен. В рамките на текста се говори за текстови дискурс (латински discursus - тичам към/бягам от) често обозначава „писмена или говорима комуникация или дебати“ или „формална дискусия или дебати“ .
messi
8 0 0