Материали 91-100 от 10

Транспортна дейност 56 стр.

Транспортна дейност

Транспортната инфраструктура е основа на транспортния комплекс и представлява реалната транспортна мрежа, която се използва за превоз на товари и пътници, а също е и организационната структура, осигуряваща ефективното използване...
ivan40
5 2 0
Организация и управление на транспорта 16 стр.

Организация и управление на транспорта

Транспортът се явява основен компонент при дистрибуцията на материалните продукти от гледна точка на изискването за срочна доставка на тези продукти, влагането им в производството и продажбите да е точно на време и място ...
ivan40
24 0 0