Материали 1-10 от 10

Взаимодействие между видовете транспорт същност области на взаимодействие 8 стр.

Взаимодействие между видовете транспорт – същност, области на взаимодействие

При осъществяване на транспортната дейност основната част от товарите и пътническите превози се извършват с участието на два и повече от два вида транспорт...
ivan40
34 1 0
Системи за неутрализация на отработилите газове в автомобила 22 стр.

Системи за неутрализация на отработилите газове в автомобила

Замърсяването на въздуха с вредни газове отделяни от автомобилите е един от глобалните екологични проблеми. Пътя за решаването му е един – автомобила трябва да стане екологично чист. Важно място в тази насока заемат системите за неутрализация,...
ivan40
9 2 0
Формиране на разходите в корабоплаването 7 стр.

Формиране на разходите в корабоплаването

Формиране на разходите в корабоплаването; елементи; капитални и оперативни разходи. Както всяко едно производство, корабоплаването е свързано с извършването на редица разходи и познаването на тяхното естество е не само икономически...
gecata_maina
6 0 0