Материали 1-10 от 10

Анализ на развитието на транспортния отрасъл в Република България 43 стр.

Анализ на развитието на транспортния отрасъл в Република България

Транспорта е отрасъл в икономиката на всяко човешко общество и е свързващо звено в система на взаймодействие на различните производства и отрасли. Той е широк спектър от различни типове и видове транспортни средства, съоръжения, пътища, обслужващи бази...
ndoe
0 0 0
Транспортът различен и необходим - план-конспект на урок 5 стр.

Транспортът – различен и необходим - план-конспект на урок

Учениците да знаят и да могат да разпознават видовете транспорт. Учениците да разпознават и назовават различните превозни средства. Учениците да разграничават превозните средства спрямо това къде се движат...
lubega
18 3 0
Анализ на развитието на транспортния отрасъл в Република България 43 стр.

Анализ на развитието на транспортния отрасъл в Република България

Задачата на транспортния производствен процес не е да внася качествени или количествени промени в предметите на труда, а да изменя пространството им разположение чрез преместването им от едно място на друго.
rusev02
11 1 0
Състояние и перспективи на въздушния транспорт 6 стр.

Състояние и перспективи на въздушния транспорт

Въздушният транспорт е сравнително нов за България. За негова рождена дата се счита 20.05.1947г., когато е открита първата въздушна линия София – Бургас. Въздушният транспорт се използва основно за превоз на пътници и бързо развалящи се продукти...
silviQ
2 0 0
Техника и технология на товаро-разтоварните процеси 18 стр.

Техника и технология на товаро-разтоварните процеси

Да се състави технология на товаро-разтоварния процес при обработка на контейнери в условията на пристанищен терминал с конструктивна разработка на товарохватно приспособление...
admin
26 4 0
Ускорителни свойства на лек автомобил vw golf-v 8 стр.

Ускорителни свойства на лек автомобил vw golf-v

Ускорителните свойства на автомобилите характеризират възможностите им при неустановен режим на движение. За транспортните машини тези свойства оказват съществено влияние върху производителността и безопасността на движението. показателите...
admin
6 0 0