Материали 1-10 от 21

Основни изследователски методи и научно-приложни стратегии в трудовата психология 10 стр.

Основни изследователски методи и научно-приложни стратегии в трудовата психология

Курсова работа, описваща основните изследователски методи и научно-приложни стратегии в трудовата и организационна психология. Една от основните цели на изследователските методи, използвани от психолозите, е да помогнат на изследователя да остави...
ndoe
0 2
Дискриминация в труда и професиите на етническа основа 14 стр.

Дискриминация в труда и професиите на етническа основа

Етническата група се включва като самостоятелен признак още през 1900 г. Данните за изминалия деветдесетгодишен период показват известна колебливост в динамиката на населението в етническите групи...
messi
0 0
ЛИЧНОСТТА ОПРЕДЕЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА РАБОТНИКА 12 стр.

ЛИЧНОСТТА ОПРЕДЕЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА РАБОТНИКА

По своята същност демокрацията предполага и изисква преобразуване на различните сфери на обществения живот. Общ момент в демократичното обновление е признаването и реализирането на плурализма.
messi
1 0
Психологични въпроси на безопасността на труда 8 стр.

Психологични въпроси на безопасността на труда

По своята същност условията на труд са толкова разнообразни, колкото и видовете труд. Въздействието върху трудовата дейност може да носи както специфичен, така и исторически и социален характер. Много често едно и също условие влияе различно върху...
rusev02
1 1
Психологически подбор 23 стр.

Психологически подбор

Една от най-често допусканите грешки е неоправданото завишаване на изискванията към кандидатите. Добре е, безспорно, да има висококвалифициран персонал, но той има и висока цена. Освен това тези хора ще искат да използват и развиват уменията си...
gecata_maina
3 0
Оценка на персонала 8 стр.

Оценка на персонала

Основните цели при оценяване на дейността на социалният работник са свързани с подпомагане на неговото професионално израстване. Целите на оценяванети закономерно се свързват с качеството и ефективността на съответния специалист.
cblock
5 0
Организационно поведение 6 стр.

Организационно поведение

Ниска производителност, отсъствия, неoплатняване на работното време, високо текучество на персонала – това са проблеми, които измъчват мениджърите и влияят неблагоприятно на вътрефиреният микроклимат.
nezabravima
2 0