Материали 1-10 от 10

Бизнес стратегия на малка фирма 9 стр.

Бизнес стратегия на малка фирма

В днешно време, пред бизнес единиците възникват множество въпроси и проблеми за решаване. Това се налага от нерекъснато видоизменящата се среда и силно глобализиращия се свят.
messi
0 0 0
Стартиране на собствен бизнес 17 стр.

Стартиране на собствен бизнес

Основната идея за стартиране на собствен бизнес е създаване на студио по танци в град Враца, което да предоставя на младите хора от града и региона развлекателни и модерни стилове
messi
0 0 0
Казус по Управление на Смесени фирми 13 стр.

Казус по Управление на Смесени фирми

В съвременните условия на разширяване и разнообразяване на формите на международните икономически отношения отделните участници в стопанския живот реализират своите цели на основата на интернационализацията.
messi
0 0 0
Казус по Управление на смесени фирми 14 стр.

Казус по Управление на смесени фирми

Сливанията и поглъщанията се подготвят и функционират в определена среда. Тъкмо интернационализацията и глобализацията в световната икономика предопределят в голяма степен различните вълни на сливания и поглъщания, те са техен продукт.
messi
0 0 0
Бизнес стратегията на малката фирма 18 стр.

Бизнес стратегията на малката фирма

Основната стратегическа цел, както стана ясно от кратката презентация на “Експертроника” ООД е да може да предлага и генерира доходи от извършването на висококволифицирани услуги в областта на информатиката.
messi
0 0 0
Анализ на компонентите в модела 7- S по примера на Окей Супертранс АД 14 стр.

Анализ на компонентите в модела 7- S по примера на „О’кей Супертранс” АД

„О’кей Супертранс” АД разполага със собствена, специализирана за дейността база с модерен диспечерски център, работи изключително с нови автомобили и се стреми да създаде удобно и безопасно пътуване на своите Клиенти.
messi
0 0 0
Изграждане и управление на имиджа Персонален и корпоративен имидж 9 стр.

Изграждане и управление на имиджа. Персонален и корпоративен имидж.

Медииният имидж е твърде съществен компонент от системата на корпоративната култура. Образът на дадена организация или личност, интерпретиран от масмедиите се явява проекция на нейната дейност
messi
0 1 0
Характеристика на франчайзинга и видово многообразие 10 стр.

Характеристика на франчайзинга и видово многообразие

Концепцията за франчайзинга произхожда в Средновековна Европа, където е действала техниката на предоставяне на привилегия на дадени лица за събиране на данъци на определена територия
messi
0 1 0
Създаване на проект за създаване на малка фирма КОНСУЛТ ООД с помощта на MS Project 18 стр.

„Създаване на проект за създаване на малка фирма „КОНСУЛТ” ООД с помощта на MS Project”

Една от най-важните и трудни дейности при формирането на управленската политика на организацията е определянето на нейната визия и мисия.
messi
0 0 0